Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Behövs forskning om anlagda bränder? : Rapport från kontaktdag 1983-11-16 på Institutionen för social- och rättspsykiatri, Karolinska Institutet
Författare
Thulin O, Totting B, Wiklund N, Östlund E, Mellqvist S, Gerle B, Lidberg L
Utgivare
Karolinska institutet, Svenska Brandförsvarsföreningen (SBF)
Utgivningsår
1983-11-16
Antalet anlagda bränder i Sverige har ökat kraftigt på senare år. Detta utgör ett samhällsproblem som behöver angripas från många olika håll. Av den anledningen anordnades 1983-11-16 en kontaktdag om behovet av forskning om anlagda bränder. Kontaktdagen arrangerades i samarbete mellan Brandforsk, Svenska Brandförsvarsföreningen och Institutionen för social- och rättspsykiatri vid Karolinska Instituet. Deltagarna representerade brandförsvar, polis, åklagare, domare, rättspsykiatri, kriminalvård, försäkringsbolag, Justitiedeparementet, Brottsförebyggande rådet, Arbetarskyddsnämden, Kriminaltekniska Laboratoriet samt Näringslivets Beredskapsbyrå.