Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Sanering efter reaktorolyckan i Tjernobyl Referat från en resa till Sovjet den 9-21 sept 1990
Författare
Johansson B, Melin J, Backe S, Erixon O, Roed J
Utgivare
Statens strålskyddsinstitut (SSI)
Utgivningsår
1991-03-18
Samarbetsavtal har tecknats med tekniskt och veten-skapligt utbyte om de radiologiska konsekvenserna efter reaktorhaveriet i Tjernobyl mellan institut och forskningsinstitutioner i de nordiska länderna och Leningrad Scientific Research Institute of Radiation Medicine of USSR Academy of Medical Sciences i Kiev. Denna rapport utgör ett referat från en resa till kontaminerade områden i Sovjet inom ramen för projektet om sanering av kontaminerade områden.