Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utvärdering av utrymningsplatser för personer med nedsatt rörelseförmåga
Författare
Andrée Kristin, Frantzich Håkan
Utgivare
Brandforsk
Utgivningsår
2024
Utrymningsplatser har sedan 2011 funnits med i Boverkets byggregler som utrymningslösning för personer med nedsatt rörelseförmåga dvs. personer som har svårigheter att förflytta sig i trappor, i de fall det inte går att utrymma tillgängligt till säker plats från en publik lokal. Arbetsmiljöverket ställer i föreskrift Arbetsplatsens utformning, AFS 2020:1 krav på tillfälliga utrymningsplatser i samma utsträckning som det finns utrymnings-vägar från en tillgänglig arbetsplats i de fall det inte går att utrymma tillgängligt till säker plats, Varken i Boverkets byggregler eller i Arbetsmiljö- verkets föreskrifter finns det några tydliga beskrivningar kring utformningen av utrymnings- platser. Detta medför en otydlighet kring utformningen av utrymningsplatsen för att tillgodose behoven för de tänkta användarna av utrymningsplatsen.