Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Vegetationsbrandrisk i skärgårdsmiljö : Kort översikt
Författare
Sjöström Johan, Svensson Robert, Vermina Plathner Frida
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Research Institutes of Sweden (RISE)
Utgivningsår
2024
Denna rapport undersöker om det finns uppenbara brister i hur risksystemet för brand i skog och mark tillämpas i kust- och skärgårdsmiljöer. Den något begränsade studien analyserar inträffade bränder, väderdata från brandrisksystemet och väderstationer samt markförhållanden under tre år, 2021–2023.