Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Anslag 2:4 Krisberedskap Uppföljning 2023 : Redovisning av uppdrag i MSB:s regleringsbrev för 2024
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2024
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) finansierar verksamhet hos myndigheter, kommuner, regioner, frivilliga försvarsorganisationer och forskningsutförare genom anslag 2:4 Krisberedskap, anslagspost 5. Syftet med finansieringen är att stärka samhällets samlade beredskap, vilket omfattar civilt försvar och krisberedskap. Denna rapport omfattar exempel på åtgärder som vidtagits under 2023 och en samlad bedömning av åtgärdernas resultat. Under 2023 fördelades sammanlagt 1 384 072 tkr från anslaget.