Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Inriktningsbeslut, AMI och AMB
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2024
Inriktningsbeslut, AMI och AMB syftar till att förtydliga användningen av dessa begrepp samt att fördjupa förståelsen för AMB. I ELS-handboken används begreppen inriktningsbeslut, AMI (avsikt med insats) och AMB (avsikt med beredskap). AMB är i och med handboken ett nytt begrepp som kompletterar AMI, som är introducerat sedan tidigare. Även användningen knutet till räddningsinsatsens ram och omfång berörs.