Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Effektiva räddningsinsatser på framtidens skadeplats : Slutrapport för perioden 2021–2023
Författare
Prytz Erik, Lönnqvist Susanna, Pilemalm Sofie, Andersson Granberg Tobias, Stenberg Rebecca, Jonson Carl-Oscar
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2024
Detta är slutrapport för projektet Effektiva Räddningsinsatser på Framtidens Skadeplats. I rapporten presenteras resultat från de ingående delprojekten från perioden 2021–2023.