Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Detektioner av bränder med satellitsystemet VIIRS : 2023 års registrerade bränder och experiment
Författare
Sjöström Johan, Andersson Stefan, Dybbroe Adam, Svensson Robert
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2024
Studie om VIIRS-systemets registrering av välkontrollerade experimentbränder samt hur satelliterna detekterat bränder under 2023 utefter förväntat brandbeteende och vegetationskarakteristik.