Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Arbetssätt för larmhantering och ledning i det tidiga skedet
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2024
Arbetssätt för larmhantering och ledning i det tidiga skedet är tänkt att ge vägledning kring hur roller och ledningsfunktioner kan användas under en rimlig arbetsbelastning, det vill säga i ett flöde av ärenden som inte utgör någon extrem belastning utan snarare något slags daglig drift. Karaktäristiskt för dessa roller är att de verkar med snävare perspektiv och från mycket kort till något ökande tidskala. Arbetssättet fokuserar framförallt på initial resurstilldelning, hjälpsökandekontakt, dirigering, responsanpassning samt översiktligt larmhanteringskoordinator.