Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Cyberangrepp mot samhällsviktiga informationssystem : 25 rekommendationer för stärkt skydd mot cyberangrepp
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2024
2023 inleddes med ett omfattande antal överbelastningsangrepp. Samtidigt brukar cyberangreppsförsök utgöra mindre än en femtedel av den totala mängden it-incidenter som rapporteras in till MSB. Utifrån identifierade utmaningar har rekommendationer tagits fram för hur en organisation kan stärka sitt skydd mot cyberangreppsförsök, samt minimera skador om en incident ändå inträffar. De organisationer som arbetar systematiskt och riskbaserat utifrån ett allriskperspektiv står bäst rustade. Den här rapporten redogör för angreppsbilden mot statliga myndigheter och leverantörer av samhällsviktiga tjänster baserat på it-incidentrapporter som MSB mottagit från april 2019 till september 2023.