Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst – ELS
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2024
Handbok – Ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst (ELS) är ett normerande dokument som ska bidra till utveckling av svensk kommunal räddningstjänsts förmåga att leda och genomföra effektiva räddningsinsatser. Innehållet i ELS-handboken spänner över ett stort antal komponenter med varierande omfattning.