Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Märkningsexempel
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2023
Exempel på en etikett för en fyrverkeritårta enligt CLP-förordningen (EU 1272/2008) och MSB:s föreskrifter MSBFS 2015:6.