Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Lägenhetsbrand Sollefteå 2021
Författare
Lindström Ulf
Utgivare
Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen
Utgivningsår
2021-08-24
Kort diskussion kring brandorsak samt fördjupad analys av räddningsinsatsen, bl.a. val av slangsystem, kommunikationen mellan skadeplats och räddningscentralen, aktivering av kamratstöd och rökluckans funktion. Räddningstjänsten hade nyss börjat med övergripande ledning. Personen hade hemtjänst och trygghetslarm. Det saknas uppgifter om brandvarnare.