Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Räddningsledningssystem : Ett kompendium för brandbefäl
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2023
Det här kompendiet syftar till att ge en enklare sammanställning av ett urval av innehållet i ELS-handboken, för att likt handboken bland annat ge kommunerna enhetligare förutsättningar för att möta kraven i MSBFS 2021:4 föreskrifter och allmänna råd om ledning av kommunal räddningstjänst. Informationsurvalet i detta kompendium utgår från de behov som finns bland brandbefäl som verkar i ett räddningsledningssystem, som är en del av kommunernas förmåga att leda och genomföra effektiva räddningsinsatser. Textens primära målgrupp – som även inkluderar författarna till detta kompendium – utgör därmed textens ”vi”. Ett räddningsledningssystem är en förutsättning för att leda räddningsinsatser och upprätthålla beredskap. Del 1 i kompendiet beskriver vad som ingår i ett räddningsledningssystem, medan del 2 beskriver dess funktionalitet. Notera dock att varken ELS-handboken eller detta kompendium beskriver alla delar som ett räddningsledningssystem består av. ELS-handboken har tagits fram inom ramen för ELS-projektet – ett projekt som drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) mellan år 2018 och 2023. ELS-projektet omfattar ett stort antal företrädare från den kommunala räddningstjänstverksamheten.