Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
En räddningstjänst för alla : jämställdhet och mångfald för räddningstjänsten - vägledning
Författare
Lindqvist Annika
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2023
Vägledningen syftar till att räddningstjänsterna som arbetsplatser ska bli mer inkluderande, och ytterst till att organisationerna ska kunna utveckla det operativa och förebyggande arbetet i takt med samhällsutvecklingen. Den här vägledningen, som är en vidareutveckling av en tidigare publicerad handbok på området, är en hjälp i att fortsätta arbetet för en mer jämställd och inkluderande räddningstjänst.