Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Övningsvägledning: Metodhäfte – Utvärdering av övning
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2023
Övningsvägledningen syftar till att ge stöd för beslut om planering, genomförande och utvärdering av en samverkansövning samt stöd i valet av metod. Grundboken berör framför allt de generella aspekterna och i metodhäftena tas de mer specifika företeelserna upp kopplat till respektive format och ämne. Metodhäfte Utvärdering av övning syftar till att beskriva hur utvärdering av en samverkansövning kan planeras och genomföras för att möjliggöra att erfarenhetshantering vid övningen får så goda förutsättningar som möjligt. Övningsvägledningens övriga metodhäften och ytterligare metodstöd för övningsverksamhet finns här: