Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Öva enkelt! Systemstödjande seminarieövning 5 – Informationspåverkan
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2023
De systemstödjande seminarieövningarna är ett verktyg som tar sin utgångspunkt i samverkansövningen SAMÖ 2023 och riktar sig till enskilda aktörer med geografiskt områdesansvar, som kommuner och länsstyrelser samt beredskapsmyndigheter. Detta är Systemstödjande seminarieövning 5 – Informationspåverkan.