Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Större kärnenergiövning "MY"90 Malmöhus län : utvärdering
Författare
Dahlén Rune
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1990
Länsstyrelsen i Malmöhus län genomförde en större kärnenergiövning i början av maj månad 1990. Det kan konstateras att beredskapen för kärnenergiolyckor är god i länet. SRV, som utvärderade övningen, har i denna rapport pekat på vissa iakttagelser som i sin tur gett upphov till rekommendationer av skilda slag. Några iakttagelser vill jag särskilt nämna, bl a behov av organisationsförändringar, strukturering och bantning av beredskapsplanen, ledning av indikseringsverksamheten samt informationen till allmänheten. Dessa iakttagelser är i huvudsak av sådan art att man ändå kan säga att länsstyrelsen totalt har en god beredskap.