Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Ukraine’s Information Front : Strategic Communication during Russia’s Full-Scale Invasion of Ukraine
Författare
Ekman Ivar, Nilsson Per-Erik
Utgivare
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Utgivningsår
2023
Under det första året av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina (24 februari, 2022) har Ukraina överraskat många analytiker och forskare. Den ukrainska försvarsviljan och militära förmågan har överträffat förväntningar. Samtidigt har uppskattningar om den ryska militära förmågan inte införlivats. Detta gäller inte minst i relation till informationsfronten. Den fullskaliga invasionens första år visar inte bara på vikten av strategisk kommunikation under fullskaligt krig, utan på en imponerande ukrainsk förmåga som av allt att döma har varit en stor framgång. Mot denna bakgrund syftar rapporten till att förstå den ukrainska framgången på informationsfronten. Rapporten bygger på unikt intervjumaterial med människorna bakom den ukrainska kommunikationsinsatsen. Eftersom det är en insats som rör hela samhället - en totalförsvarsinsats - representerar intervjuerna perspektiv från civila myndigheter, militären, nyhetsmedier och civilsamhället. Rapportens huvudsakliga slutsats är att den ukrainsk kommunikation involverar hela samhället, och bygger på en stark försvarsvilja som översätts till en polyfon, icke-hierarkisk och kreativ strategisk kommunikationsapparat. Den ukrainska kommunikationsinsatsen är en outtömlig källa för att dra lärdomar om förutsättningar, utmaningar och framgångsfaktorer för strategisk kommunikation under fullskaligt krig. Den här rapporten är ett första bidrag i den riktningen.