Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Safety and security work : Guidance for places of worship
Författare
Hällsten Peter, Vainionpää Petra, Säterhed Petter, Rannberg Krister, Eriksson Jonas
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Polisen
Utgivningsår
2023
Trossamfunden och deras verksamhet är ett fint uttryck för religionsfriheten i Sverige, och trossamfundens lokaler är platser där människor känner trygghet och upplever gemenskap och mening. Det är viktigt, men det innebär att samfunden måste arbeta med säkerhet. När hot och hat riktas mot trossamfund skadar det inte bara människor och organisationer. Det skadar hela samhället och dess grundläggande värderingar. I denna vägledning finns tips och råd om hur trossamfund kan arbeta för att öka människors säkerhet. Här finns konkreta förslag på vad som kan göras vid olika händelser som kan leda till att människor känner rädsla eller i värsta fall skadas eller dör. Vägledningen har tagits fram av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB som bland annat har i uppdrag att arbeta med säkerhet i offentliga miljöer. Vägledningen har tagits fram i samarbete med Polismyndigheten och Myndigheten för stöd till trossamfund, SST. Representanter från olika trossamfund har bidragit i arbetet med vägledningen
Relaterade titlar
Fler titlar av Hällsten Peter, Vainionpää Petra, Säterhed Petter, Rannberg Krister, Eriksson Jonas
Säterhed Petter, Hansson Marcus, Strandlund Jonathan, Nilsson Tomas, Nilsson Daniel, Locken Magnus, Meimermondt Andreas, Rannberg Krister, Adolfsson Fredrick, Sylvén Lina, Hällsten Peter, Eriksson Jonas, Jonson Carl-Oscar, Vainionpää Petra
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Polisen
2022
406 s. : ill.
Säterhed Petter, Hansson Marcus, Strandlund Jonathan, Nilsson Tomas, Nilsson Daniel, Locken Magnus, Meimermondt Andreas, Rannberg Krister, Adolfsson Fredrick, Sylvén Lina, Hällsten Peter, Eriksson Jonas, Jonson Carl-Oscar, Vainionpää Petra
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Polisen
2022
406 s. : ill.