Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utvärdering av satellitdetektion av brand för säsongen 2022
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2023
Satellitdetektion av brand har flera nyttor, bland annat tidig upptäckt och positionering av bränder i skog och mark. Tekniken fungerar som ett komplement till andra detektionstekniker, såsom skogsbrandbevakande flyg, och en fördel är att bevakning även kan ske nattetid. Precis som skogsbrandbevakande flygen är satellitdetektion av brand särskilt viktig i glesbygd där chansen att allmänheten upptäcker bränder är mindre. I denna studie har satellitdetektion av brand utvärderats för säsongen 2022 mot inträffade bränder/händelser, med särskilt fokus på vegetationsbränder.