Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Identifiering av samhällsviktig verksamhet : dokumentationsmall
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2023
Denna dokumentationsmall kan användas som ett stöd för att dokumentera identifieringen av samhällsviktig verksamhet. Tanken är att varje användare får anpassa den utifrån sina specifika behov. Dokumentationsmallen ska användas tillsammans med: Metod för identifiering av samhällsviktig verksamhet (MSB1408) och Lista med viktiga samhällsfunktioner – Utgångspunkt för att stärka samhällets beredskap (MSB1844).