Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Slutseminariet med Sveriges strategi för oljeskadeskydd
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2014
Den 25 juni 2014 presenterades Sveriges fjärde strategi för området oljeskadeskydd. Den är framtagen i Nationell samverkansgrupp för oljeskadeskydd (NSO). Den innehåller ett underlag för långsiktig planering i syfte att uppnå en erforderlig förmåga för hela området oljeskadeskydd utmed Sveriges kuster och de stora insjöarna. Dokumentet riktar sig till alla berörda aktörer, oavsett om det är i en kommun, ett privat företag, en frivilligorganisation eller en myndighet. NSO har tagit fram strategin i syfte att minimera miljöskada av oljeutsläpp och stärka den svenska krisberedskapen. Ett hundratal aktörer har på olika sätt bidragit till arbetet. Delar av seminariet och de diskussioner som genomfördes kan du ta del av i nedanstående film.