Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Insatskort Itino Y31, Y32
Utgivare
Banverket (BV)
Utgivningsår
2004
Endast pro-kunder kan läsa detta dokument
Banverkets insatskort för tågtypen Itino Y31/Y32. Insatskort för brand och räddning. Avtal har träffats mellan Banverket och MSB att insatskort för tåg till räddningstjänster samt myndigheter distribueras via RIB. Synonymer: Dieseldrivet Länstrafiken, Länstrafik Regionaltåg Motorvagn, Motorvagnar