Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Fördjupad dialog och utbyte med de nordiska länderna för laboratorieförmåga under störda förhållanden och höjd beredskap : projektrapport
Författare
Eriksson Ronnie, Johansson Anna-Lena, Lysholm David, Melefors Öjar, Pettke Aleksandra
Utgivare
Forum för beredskapsdiagnostik (FBD)
Utgivningsår
2022
Denna rapport sammanfattar arbetet som bedrivits under 2019-2021 inom projektet Fördjupad dialog och utbyte med de nordiska länderna för laboratorieförmåga under störda förhållanden och höjd beredskap. Målet har varit att stärka den nordiska samverkan för att skapa ett bättre smittskydd som även fungerar när samhället utsätts för en stor stress. Enligt principen ”one-health” ska detta innefatta alla aktörer i samhället som jobbar med smittor, alltifrån de som jobbar med smittade människor eller smittade djur till de som jobbar med smittade livsmedel och vår gemensamma livsmiljö. Detta gäller då också de resurser som finns inom Försvarsmakten. Fokus har varit på smittämnen som kan ge stora konsekvenser på samhället och hanteras på säkerhetslaboratorier. Projektets huvudmål var att stärka banden med de fyra andra nordiska länderna och att studera verksamheten i varje land och kunna utbyta erfarenheter.