Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Säkrande av kritisk mikrobiologisk diagnostikförmåga och reagensförsörjning under störda förhållanden och höjd beredskap : projektrapport
Författare
Salomonsson Emelie, Blom Linnéa, Bäckman Stina, Forsberg Christina, Meyer Fridh Camilla, Kron Håkan, Larsson Christer, Rosendal Lindberg Lisa, Lindgren Johnny, Söderholm Sandra, Tellström Andreas, Ågren Paula
Utgivare
Forum för beredskapsdiagnostik (FBD)
Utgivningsår
2022
Denna rapport sammanfattar arbetet som bedrivits inom projektet Säkrande av kritisk mikrobiologisk diagnostikförmåga och reagensförsörjning under störda förhållanden och höjd beredskap. Målet med projektet har varit att identifiera, utifrån ingående myndigheters behov, kritiska mikrobiologiska/molekylärbiologiska analysmoment som måste fungera även under störda förhållanden och höjd beredskap. Samt klargöra strategier för att upprätthålla dessa analyser och identifiera behov av att utveckla alternativa metoder.