Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Vet du vad du ska göra om vardagen vänds upp och ner?
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
MSB skickar ut boken ”Klara, färdiga” till Sveriges 16-åringar för att påminna om vikten av att ha kriskoll. I berättelsen följer vi sex ungdomar som med hjälp av varandra tar sig igenom olika krissituationer.