Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Klara, färdiga : Berättelsen om en kris. Tricken för att klara den.
Författare
Ekre Eira A.
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
Vet du vad du ska göra om vardagen vänds upp och ned? I en kris blir många saker vi tar för givna plötsligt problem som måste lösas. Att göra ingenting är egentligen inte ett alternativ: ingen vill frysa eller svälta.