Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Guide för dialogledare : After Action Review, AAR
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
Den här guiden ger vägledning och stöd till dig som ska leda en AAR-dialog. Den består av tips inför dina förberedelser före, under och efter ett formellt AAR-möte samt en checklista i slutet av dokumentet som du kan använda under mötet. För ett framgångsrikt genomförande behöver vägledningen anpassas utifrån varje enskild händelse.