Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Teknik och metod : losstagning i moderna personbilar
Utgivare
Storstockholms brandförsvar
Utgivningsår
2022
Storstockholms brandförsvar tillsammans med Södertörns brandförsvarsförbund, Räddningstjänsten Storgöteborg samt Räddningstjänsten Syd släpper rapport om losstagning i moderna personbilar. Projektet som har pågått sedan början av 2021 har syftat till att med hjälp av praktiska tester på moderna personbilar hitta bästa möjliga arbetsmetod gällande losstagning för respektive typolycka.