Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Första rapporten från Nationella expertrådet för klimatanpassning 2022
Utgivare
Nationella expertrådet för klimatanpassning
Utgivningsår
2022
I augusti 2018 tillsatte regeringen det Nationella expertrådet för klimatanpassning med uppgift att utvärdera arbetet med klimatanpassning i Sverige och ge förslag på fortsatt arbete. Nu har första rapporten lämnats över till regeringen. I uppdraget ingår att vart femte år lägga fram en rapport till regeringen som innehåller: 1. Förslag på inriktning av det nationella arbetet för klimatanpassning, 2. en prioritering av anpassningsåtgärder utifrån en bedömning av risk, kostnad och nytta, 3. en sammanfattande analys av klimatförändringens effekter på samhället, och 4. en uppföljning och utvärdering av det nationella arbetet med klimatanpassning. Expertrådet består av ledamöter som tillsammans har en bred kompetens. Det är knutet till SMHI, där rådets sekretariat finns. Rådet är oberoende ansvarigt för sina beslut. Denna rapport är Expertrådets första rapportering till regeringen.