Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Läs skorstensfejarutbildning och arbeta som skorstensfejare efter 20 veckors studier
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2023
Grundutbildning till skorstensfejare med inriktning på brandskydd, miljö och energi, är en eftergymnasial utbildning på 20 studiepoäng. Efter 20 veckors godkända studier får du skorstensfejarexamen och möjlighet att arbeta som skorstensfejare. Utbildningen är främst inriktad på rengöring (sotning). Du får kunskaper i att rengöra värme- och imkanalsinstallationer och därmed minska risken för eldstads- och imkanalsrelaterade bränder. Du får också kompetens att arbeta med rådgivning och information till fastighetsägare/nyttjanderättsinnehavare om åtgärder denne behöver vidta av brandskyddstekniska, miljö- och energimässiga skäl.