Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Robusta beslutsstödsmetoder för klimatanpassning - Ett sätt att planera för den som inte behöver veta "var linjen går"
Författare
Wikman-Svahn Per, Kanyama Carlsson Annika
Utgivare
Kungl tekniska högskolan (KTH), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2021
Denna rapport sammanfattar resultaten från forskningsprogrammet Robusta beslut för att hantera klimatrisker i Sverige. Innehållet består av en förhoppningsvis lättillgänglig sammanfattning av den kunskap och de resultat som tagits fram under projektet. Att skydda och anpassa samhället till ett förändrat klimat kräver ofta att beslut måste fattas under stor osäkerhet. Robusta beslutsstödsmetoder har utvecklats och använts internationellt för att fatta bättre beslut under stor osäkerhet.