Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Behovsanalys avseende alternativ laboratorieplats - under störda förhållanden, vid höjd beredskap och krig : projektrapport
Författare
Lundberg Magnus, Bråve Andreas, Wistedt Joakim, Bengtsson Allard Ulrika, Molin Ramia, Granberg Malin, Salaneck Erik, Gyll Jenny
Utgivare
Forum för beredskapsdiagnostik (FBD)
Utgivningsår
2021
Som ett steg i att bygga en mer robust nationell laboratorieförmåga har myndigheterna inom FBD (Forum för beredskapsdiagnostik) tillsammans med Försvarsmakten identifierat behovet av att skapa en myndighetsgemensam laboratorieresurs. Denna ska vara förlagd på en alternativ laboratorieplats och därmed oberoende av den ordinarie förmågan vid myndighetslaboratorierna. Forum för beredskapsdiagnostik (FBD) är ett samarbete mellan fyra svenska myndigheter, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Folkhälsomyndigheten (Fohm) och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Huvudsakligt syfte med samarbetet är att öka Sveriges beredskap för händelser omfattande smittsamma ämnen.