Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Åtgärder vid väpnade attacker : viktig information allmänheten
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2023
Viktig information till allmänheten om åtgärder vid pågående dödligt våld.