Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
För dig som vill börja använda After Action Review – AAR
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2021
AAR utvecklades i mitten av 1970-talet av den amerikanska armén. Metoden har sedan dess utvecklats och spridits till andra länder. Metoden används idag inom privat och offentlig verksamhet som ett verktyg för att utveckla och förbättra verksamheter. AAR är en strukturerad dialog där en grupp lär tillsammans genom att reflektera både individuellt och gemensamt kring på förhand givna frågor. Utgångspunkten är att alla deltagare kan bidra med pusselbitar av helheten. AAR handlar inte om rätt eller fel, utan om att deltagarna utifrån sina subjektiva perspektiv målar fram nyanser i en gemensam bild av hur en verksamhet fungerar och hur den kan förbättras och utvecklas.