Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Säkerhetsguide för evenemang 2021
Författare
Säterhed Petter, Hansson Marcus, Strandlund Jonathan, Nilsson Tomas, Nilsson Daniel, Locken Magnus, Meimermondt Andreas, Rannberg Krister, Adolfsson Fredrick, Sylvén Lina, Hällsten Peter, Eriksson Jonas, Jonson Carl-Oscar, Vainionpää Petra
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2021
Säkerhetsguide för evenemang, tredje utgåvan, ger dig som läsare vägledning i hur du kan gå till väga för att anordna säkra evenemang. Guiden riktar sig till arrangörer, myndigheter och andra aktörer inom evenemangsområdet. Syftet är att skapa samsyn kring säkerhetsbegrepp, att öka möjligheterna för tydlig kommunikation och ett konstruktivt samarbete mellan inblandade aktörer. Guiden tar upp olika aspekter av evenemangssäkerhet, och i denna tredje utgåva ingår även avsnitt om brottsförebyggande arbete och skydd mot antagonistiska hot. Den tar även upp olika aspekter som gäller sportevenemang och arenor. Guiden gavs ut första gången 2008 som ett resultat av ett regeringsuppdrag till dåvarande Räddningsverket och Rikspolisstyrelsen. Uppdateringen 2021 har skett i samarbete med Polismyndigheten och i nära dialog med en stor grupp sakkunniga från både myndigheter och bransch.