Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Checklista för att planera, genomföra och utvärdera praktiska försök
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2021
Checklistan bygger på rapporten Metodförsök- planera, genomföra och utvärdera praktiska försök (MSB1689) kan användas när praktiska försök hos t.ex. räddningstjänster ska genomföras. Verklighetslabb; Innovation; Metodstöd