Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Framtida kemiska risker för räddningstjänst och allmänhet vid brand i moderna fordon
Författare
Westman Anton
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2021
Övergången till ett fossilfritt samhälle och en generell teknisk utveckling förändrar våra fordon, och därmed även våra fordonsbränder. Utvecklingen går så snabbt att vad som nyligen kallades ”alternativa bränslen” snart ej längre kan anses vara alternativa, men det är inte bara energilagring och framdrivning som förändras. Konstruktion, materialval, mm, utvecklas likaså, i ett komplext samspel mellan olika systemkomponenter varav vissa är helt nya. När morgondagens fordon brinner kan därför inte rökgaser och andra kemiska utsläpp förväntas likna gårdagens. Denna rapport undersöker dessa nya kemiska problem ur ett medicinskt perspektiv, för att indikera kunskapsgap och frågeställningar som framtida forskning bör adressera. Rapporten nyttjar flera olika metoder, däribland litteratursökning, intervjuer, och analys av registerdata.