Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Att lära effektivt av test- och försöksverksamhet på 2020-talet : Hur ser "den nya given" ut? Panelsamtal
Författare
Klasén Lena, Axelsson Håkan, Berlin Jesper, Planstedt Tomas
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2020
Filmat panelsamtal vid seminarium om delad kunskap som en förutsättning för innovation, Stockholm den 10 mars 2020. För att se filmen tryck på länken under Fulltextdokument.