Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Inriktning av nationell strategi för stärkt brandskydd genom stöd till enskilda : Underlagsrapport
Författare
Jonsson Anders, Niklasson Malin, Sund Björn, Stål Söndergaard Maya
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2021
Denna rapport beskriver inriktningen av den nationella strategin för stärkt brandskydd genom stöd till enskilda. Syftet är att bidra till ett systematiskt och målstyrt säkerhetsarbete med fokus på att minska sannolikheten för uppkomst och konsekvenserna av bränder. Arbetet omfattar i huvudsak tre delar: att fastställa nya mål för brandsäkerhetsindikatorerna fram mot år 2030, att se över indikatoruppsättningen under samma tidsperiod och att beskriva vilka åtgärder som bör prioriteras för att nå målen.