Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Gasol för hem och fritid – och acetylen för privat hantering
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2020
Denna broschyr är reviderad, tidigare upplaga från 2013. Varje år inträffar ett antal olyckor i samband med att privatpersoner använder brandfarlig gas. De flesta tillbud sker vid användning av gasolgrillar, men incidenter i till exempel husvagnar och husbilar förekommer också. Ofta resulterar dessa olyckor i bränder och brännskador. Denna broschyr vänder sig till dig som på något sätt handskas med gasol, aerosolbehållare eller acetylen i din hem- och fritidsmiljö.