Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Hur förberedd är du?
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2021
Scenarioövning för grupper som kan användas i alla sammanhang där människor träffas och samverkar. Klassen/gruppen ställs inför tänkbara kris-scenarion som går att koppla till lokala risker. Till övningen hör två olika handledningar, en för högstadiet/gymnasiet och en för t ex föreningar, arbetsplatser och studiecirklar. Även om Sverige är tryggare än många andra länder finns det risker och hot mot vår säkerhet. Det som vi normalt tar för givet kan sluta att fungera och vardagen kan bli besvärlig. Dra ett scenariokort och föreställ er att ni befinner er mitt i händelsernas centrum. Hur förberedda är ni? Fundera och diskutera, och ta er igenom scenariot tillsammans!