Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Inga kriser utan rykten : Nyhetsrapportering, kriskommunikation och upplevelsen av informationsvacuum
Författare
Nord Lars, Olinder Henrik, Fine Gary Alan
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2024
De senaste månadernas Corona-pandemi med sjukdomen covid-19 har åtföljts av en omfattande ryktesspridning. Dessa rykten har bland annat handlat om att viruset av misstag sluppit ut från en forskningsanläggning i Wuhan eller om att det nya 5G-nätet gjort människors immunförsvar sämre. Det har också förekommit rykten om hemliga prioriteringar i sjukvården, om brist på vissa läkemedel eller om effektiva botemedel mot viruset. Varför rykten sprids i samband med kriser diskuteras i den nya rapporten ”Inga kriser utan rykten: Nyhetsrapportering, kriskommunikation och upplevelsen av informationsvacuum”. Rapporten bygger på aktuell forskning i samarbete mellan Mittuniversitetet, Northwestern University och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. I rapporten behandlas begreppet rykten, drivkrafter bakom ryktesspridning och möjliga strategier för att bemöta rykten. Rykten är en del av vår vardag, men också centrala samhällsområden som politik, ekonomi och kultur omgärdas av rykten av allehanda slag och i rapporten ges ett stort antal exempel från förr och nu på den roll som rykten hare spelat i samband med samhälleliga kriser. Det är inte alltid dessa rykten visat sig vara falska. Publikationen är producerad 2020 och tillgänglighetsanpassad 2024.