Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Dokumentationsmall för arbete med kontinuitetshantering
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2024
Den här excelmallen kan användas för att dokumentera resultatet för momenten konsekvensanalys och riskbedömning och skapar ett underlag för åtgärder. Denna mall bör inte användas som presentationsmaterial under en workshop.