Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Vägledning för länsstyrelsens arbete med att följa upp och stödja kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2020
Kommunerna och staten har i ”Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022” kommit överens om att MSB i samarbete med länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ska ta fram en metod för uppföljning. Resultatet är denna vägledning. Vägledningen är tänkt att vara ett stöd till de handläggare på länsstyrelserna som följer upp kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar samt kommunernas användning av den statliga ersättningen för arbetet. Vägledningen har tagits fram gemensamt av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och representanter från länsstyrelser och kommuner i strävan att länsstyrelserna ska arbeta med uppföljningen på ett likartat sätt. Målet är att kommunerna i de olika länen ska få likvärdig uppföljning, bedömning och stöd.