Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utvecklad riskhantering för samhällsviktiga verksamheter avseende översvämningsrisker : studie
Författare
Guldåker Nicklas, Johansson Jonas, Arvidsson Björn, Svegrup Linn
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2019
I rapporten presenteras en utvecklad metod för att kartlägga, analysera och visualisera direkta och indirekta konsekvenser vid störningar i samhällsviktig verksamhet utifrån en översvämning. Studiens resultat ska förhoppningsvis bidra till en utvecklad risk- och kontinuitetshantering för verksamheter i översvämningsdrabbade områden i Sverige. Studien är kopplad till översvämningsdirektivets arbetsprocess samt arbetet med skydd av samhällsviktig verksamhet.