Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Vad hände med opinionen? : en översikt om metoder och strategier för att mäta snabba opinionsförändringar och undersöka opinioner/ händelser i sociala medier, studie
Författare
Johansson Bengt, Martinsson Johan, Dahlgren Peter, Lindgren Elina, Andreasson Maria, Markstedt Elias
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2018
Denna rapport tar upp olika metoder och strategier för att mäta snabba opinionsförändringar och undersöka opinioner/händelser i sociala medier. Trots att det finns betydande svårigheter att undersöka opinioner och händelser i sociala medier visar rapportens slutsatser att det går att göra både undersökningar som fångar in förändringar av opinion och händelseförlopp med god kvalitet. En förutsättning är dock att tid och resurser läggs för att planera dessa studier.