Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Analys av VMA 2017 : en studie av hur VMA hanterats i aktuella händelser
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2018
Under 2017 har antalet sända VMA ökat från att ha varit ganska konstant sedan 10 år tillbaka i tiden med omkring 20 VMA per år till att vara uppe i 44 VMA under perioden 2017-01-01 till 2017-10-17. Med detta som bakgrund har MSB initierat en uppföljning och analys av hur VMA använts i dessa 44 VMA-händelser. Syftet med denna uppföljning och efterföljande analys är att med hjälp av intervjuer med de som initierat VMA få en bild av hur VMA använts samt kunskapen om VMA-användningen.