Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Befolkningsskyddets förmåga och anpassning till nutida förhållanden : redovisning av regeringens uppdrag i MSB:s regleringsbrev för 2017
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2017
I rapporten betonar MSB att befolkningsskyddet är ett system av åtgärder som behöver utvecklas utifrån en gemensam inriktning, men som kan variera för olika delar av landet. MSB höjer ambitionerna inom ramen för myndighetens nuvarande uppdrag när det gäller skyddsrum, varningssystem, förstärkningsresurser, utbildning och information till allmänheten.